ZÍTKA, Patrik. Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37982. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.
Uložit do Citace PRO