BRANČ, Martin. Media konvertory a optické switche [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3799. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.
Uložit do Citace PRO