ŘIHÁK, Pavel. Stavebně technologický projekt pavlačového domu v České Třebové [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38003. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.
Uložit do Citace PRO