SCHAUER, Martin. Stavebně technologický projekt bytového domu Meandr v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38005. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.
Uložit do Citace PRO