ŠKORÍK, Jan. Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO