NERUŠIL, Václav. Vyhledávání CpG ostrůvků z DNA sekvencí [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38140. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimíra Kubicová.
Uložit do Citace PRO