GRATIASOVÁ, Alena. Realizace série přednášek, workshopů a tištěného sborníku [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, 2015 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38218. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Žaneta Kögler.
Uložit do Citace PRO