OLIVA, Jan. Analýza DNA izolované z probiotických výrobků s využitím magnetických mikročástic [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38268. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Alena Španová.
Uložit do Citace PRO