MICHÁLEK, Petr. Sledování vlivu použité autochtonní kultury kvasinek na kvasný proces výroby vína [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38308. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Dana Vránová.
Uložit do Citace PRO