MAREK, Jiří. Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38498. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.
Uložit do Citace PRO