MOGGERT, Monika. VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – ZNOJMO – NÁBŘEŽÍ ŘEKY DYJE [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38531. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO