FRANCŮ, Jan. Radnice Brno – Sever [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38538. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO