NOVÁKOVÁ, Michaela. Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38571. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivan Koleček.
Uložit do Citace PRO