STANĚK, Tomáš. Osobní výtah [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3866. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Břetislav Mynář.
Uložit do Citace PRO