JANOŠÍK, Zdeněk. Klasifikace detekovaných vad [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38660. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Peter Honec.
Uložit do Citace PRO