LIBICHOVÁ, Pavla. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-06-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.
Uložit do Citace PRO