ELKAMCHOUCHI, H. M. a M. M. HASSAN. A Wideband Direct Data Domain Genetic Algorithm Beamforming. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 80-86 [cit. 2020-05-31]. DOI: 10.13164/re.2015.0080. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38734
Uložit do Citace PRO