CHO, S. a S. K. PARK. Uplink Multiuser MIMO Detection Scheme with Reduced Computational Complexity. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 98-104 [cit. 2020-01-20]. DOI: 10.13164/re.2015.0098. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38738
Uložit do Citace PRO