SLEZAK, J. a T. GOTTHANS. Design of Passive Analog Electronic Circuits Using Hybrid Modified UMDA algorithm. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 161-170 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/re.2015.0161. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38746
Uložit do Citace PRO