CHEN, H., Q. WAN, R. FAN a F. WEN. Direction-of-Arrival Estimation Based on Sparse Recovery with Second-Order Statistics. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(1), 208-213 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.13164/re.2015.0208. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38752
Uložit do Citace PRO