STRÁNSKÝ, Michal. Ruční programovaní CNC strojů [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/388. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.
Uložit do Citace PRO