BUCSUHÁZY, Kateřina. Rozměření experimentálních záznamů EKG [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38936. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Vítek.
Uložit do Citace PRO