MOSYURCHAK, Andriy. Analýza autofluorescenčních snímků sítnice [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38986. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO