KYPET, Tomáš. Stanovení hodnoty společnosti Sherwin Williams Czech Republic [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2015 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39045. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Mária Režňáková.
Uložit do Citace PRO