VONDRA, Marek. Měření na turbínové mříži [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39085. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO