BŘEZINA, Marek. Čerpadla umělé ledviny [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO