JACKOVIČ, Petr. Filtr na bázi SIW pracující v polovičním módu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39096. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Patrik Hubka.
Uložit do Citace PRO