BAŘINOVÁ, Michaela. Marketingový plán ke zvýšení prodeje čerstvých těstovin La Brusla Pasta [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39104. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO