BÍLEK, Tomáš. Analýza teplotního pole vysokonapěťového rozvaděče [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39123. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jozef Hrabovský.
Uložit do Citace PRO