ONDROUCH, Dušan. Přehled průmyslových olejů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39150. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Šperka.
Uložit do Citace PRO