JOSEFÍK, Lubomír. Návrh sériové výroby pro součást z Al slitiny [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO