ŠTOROVÁ, Nina. Stanovení transférové ceny mezi přidruženými podniky [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39225. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Brychta.
Uložit do Citace PRO