ŠUSTA, Radek. Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Tůma.
Uložit do Citace PRO