VOKÁL, Miroslav. Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Synek.
Uložit do Citace PRO