LISOŇKOVÁ, Lucie. Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Luhačovicích a v Brně [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39302. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Cupal.
Uložit do Citace PRO