PAWLIK, Jan. Zavedení ISMS v podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39318. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO