ZÁVĚRKOVÁ, Jana. Vybrané činnosti ve výstavbě [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39342. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivana Smětáková.
Uložit do Citace PRO