STIEF, Tomáš. Robotizované pracoviště pro manipulaci s dílci a součástkami [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39382. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO