WEISS, Andrej. Analýza odezvových veličin vzorků kostní tkáně v různém stavu demineralizace nebo deproteinizace [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Vosynek.
Uložit do Citace PRO