KOSTUROVÁ, Monika. Návrh komunikačního mixu e-shopu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2015 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39422. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO