URBÁNKOVÁ, Renáta. Návrh podnikového finančního plánu pro společnost PLASTY-KO, s. r. o [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39423. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO