SLÁMOVÁ, Lucie. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-05-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Kristína Sághy Estélyi.
Uložit do Citace PRO