CALETKA, Tomáš. Odstředivý korečkový elevátor [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39448. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Jonák.
Uložit do Citace PRO