KOČICOVÁ, Pavla. Syntéza keramických práškových materiálů v přítomnosti ultrazvukového pole [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Klára Částková.
Uložit do Citace PRO