VAVERKA, Ondřej. Návrh skladovacích kontejnerů pro práškové kovy [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO