VAVERKA, Ondřej. Návrh skladovacích kontejnerů pro práškové kovy [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2015 [cit. 2018-12-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Daniel Koutný.
Uložit do Citace PRO