HORÁK, Adam. Návrh části informačního systému pro podporu projektového řízení [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.
Uložit do Citace PRO