VYCHOPEŇ, David. Stanovení parametrů matematického modelu řídicí jednotky spalovacího motoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39499. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO