HECLOVÁ, Hana. Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39539. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO