HRŮZOVÁ, Jana. Stanovení hodnoty společnosti TEKABEN s.r.o. s využítím výnosových metod [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39599. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.
Uložit do Citace PRO