KRAMÁŘ, Jan. Výběr a aplikace vhodné marketingové strategie nového podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39604. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vít Chlebovský.
Uložit do Citace PRO